เครื่องคำนวณเงินกู้

คำแนะนำการใช้งานเครื่องคำนวณ
  1. เลือกประเภทเงินกู้ และ ประเภทการส่ง
  2. กรอกจำนวนเงินขอกู้
  3. กรอกจำนวนงวด
    • เงินกู้สามัญสูงสุด 144 งวด
    • เงินกู้พิเศษสูงสุด 300 งวด
ประเภทเงินกู้ :
อัตราดอกเบี้ย :
ประเภทการส่ง :
 
เงินขอกู้ :
จำนวนงวด :
เงินชำระต่องวด :
ดอกเบี้ยงวดแรก :