• ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ ต.ค 64

  สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบื้ยเงินฝาก และเงินกู้
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
   

  อ่านรายละเอียด

 • ประกาศผลการดำเนินการรายเดือน

  ประกาศผลการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้แล้วที่นี่

   

  เข้าชม

 • รายงานกิจการประจำปี

  รายงานกิจการประจำปี 2562/2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด
  ชุดที่ 40 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

  สหกรณ์เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก

  อ่านรายละเอียด

   

Latest news

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

Read More