• รายงานกิจการประจำปี

  รายงานประจำปี 2566/2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

  สหกรณ์เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก

  อ่านรายละเอียด

   

 • ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ ต.ค 64

  สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบื้ยเงินฝาก และเงินกู้
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
   

  อ่านรายละเอียด

 • ประกาศผลการดำเนินการรายเดือน

  ประกาศผลการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้แล้วที่นี่

   

  เข้าชม

Latest news

ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. ขอประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2567

Read More